ترکیبات رنگ های پودری:

رنگ پودری بر خلاف رنگ مایع فاقد حلال است.      

وفرمولاسیون کلی آن شامل:

1- رزین

2- عامل سخت کننده

3- پیگمنت رنگی

4- مواد افزودنی وپرکننده های مختلف می باشد

.