کابین پاشش رنگ پودری:

خط رنگ

مشخصات کابین پاشش رنگ پودری

قابلیت استفاده در حجم تولید مختلف

جنس کابین از ورق رنگ شده، یا استنلس استیل

دارای ساختار پانلی وامکان جابجایی آسان

دارای سیستم روشنایی ضد غبار

قابلیت استفاده در سیستم های پاشش اتوماتیک

قابلیت استفاده ازسیستم سایکلون بازیافت رنگ

قابلیت استفاده ازسیستم منوسایکلون وافترفیلتر

قابلیت تعویض رنگ

تمیزشدن آسان