دستگاه ضخامت سنج رنگ:

COATING  THICKNES  GAUGE

خط رنگ

دستگاه های پرتابل ضخامت سنج رنگ ارائه شده توسط این شرکت در دو مدل پراب جدا وپراب سرخود می باشند.

دستگاه های پرتابل ضخامت سنج رنگ وپوشش مدل پراب جدا:

1- دارای دوپراب مجرا مخصوص تعیین ضخامت رنگ فلزات آهنی وغیرآهنی

2-دارای صفحه کالیبره

3- IP64دارای استاندارد 

4-قابلیت انتقال اطلاعات به کامپیوتر

5-عدد خوانده شده در حالت نمایش آماری نمایش تعداد اندازه گیری ،میانگین،انحراف از معیار،بیشترین وکمترین

6-آموزش و مشاوره رايگان برای نمايندگان، مصرف کنندگان و سازمان فنی- حرفه ای   

7-ارائه سرويس و خدمات دردوره ضمانت و پس از آن

8-دارای کیف ودفترچه کاربری

9- سبک ومطابق با حالت ارگونومی دست اپراتور

10- قیمت بسیار مناسب

11-سفارش و تامين به موقع کالای مورد درخواست نمايندگان و مشتريان

12-توزيع کالا از طريق شبکه نمايندگی سراسری