مشخصات فنی کنترل یونیت دستگاه پاشش رنگ پودری:

عرض

270mm

ارتفاع

 110mm

طول

350mm

وزن

 10kg

 

مشخصات الکتزیکال دستگاه پاشش رنگ پودری:

ورودی

220v AC

فرکانس

50~60 HZ

مصرف

 65w Max 

ولتاژشیر برقی

   24v Dc

 

مشخصات پنوماتیک دستگاه پاشش رنگ پودری:

فشار باد ورودی

6 ~8 bar

فشار باد مقدار پودر

0 ~6 bar

فشار باد همراه پودر

0 ~2.5 bar

ماکزیمم حد مجاز آب ورودی کمپرسور

 0.1ppm

ماکزیمم حد مجاز روغن ورودی کمپرسور

13.2Nm3/h

ماکزیمم مصرف باد

24Nm3/h

 

نمایشگر ولتاژ دستگاه پاشش رنگ پودری:

ولتاژ

100 ~0

جریان الکترواستاتیک

0~140 Max

 

شرایط محیط کار دستگاه پاشش رنگ پودری:

                     دمای محیط                                                                     °c    50+    ~°c    10-