اصول نگهداری از دستگاه پاشش رنگ پودری:
. گان ومخزن پودر را همیشه از گرد و غبار محافظت نموده و آن را با پارچه خشک تمیز نمایید
. تجهیزات را کاملا ارت نموده و از محکم بودن ارت مطمئن شوید.


اصول اپراتوری دستگاه پاشش رنگ پودری:
. برای زدودن پودر از روی پوست بدن از آب و صابون استفاده گردد.
. برای شستن پوست بدن از حلال استفاده نگردد.
برای زدودن پودر از لباس و صورت از هوای با فشار زیاد استفاده ننمایید ،زیرا ممکن است به چشم و گوش آسیب برساند.